Project Description

Tên công trình: Thi công xây dựng đê mềm chống xói và tạo bồi cho bãi biển tại bờ biển KDL Victoria Hội An.

Địa điểm: phường Cửa Đại, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Victoria Hội An.

Năm thực hiện: 2015