Project Description

Tên công trình: Thi công xây dựng đê mềm phá sóng. Chống xói và tạo bồi cho bãi biển tại bờ biển KDL sinh thái Biển Xanh, Hồ Cốc.

Địa điểm: xã Bưng Riềng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh.

Năm thực hiện: 2013