Project Description

Tên công trình: Thi công xây dựng công trình Kè chống xâm thực bờ biển Cửa Đại (Đoạn từ Nhà hàng Tấn Lộc đến nhà Hàng Sen dài 240 mét); Thi công xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lỡ Biển Cửa Đại – Đoạn từ khách sạn Victoria đến Nhà Hàng Tấn Lộc và đoạn từ Nhà Hàng Biển Gọi đến Palm Garden tổng chiều dài 760 mét (Tuyến D2 và D3)

Địa điểm: phường Cửa Đại, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Hội An.

Năm thực hiện: 2015 – 2016