Project Description

48 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

W6W2+JH Tp. Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam

Tel: +84 252 3741 692

http://www.ananda.vn/

Hiện trạng bờ biển trước khi thi công:

Quá trình thi công:

Kiểm tra bảo hành công trình sau 6 tháng: